به سامانه نمایه گذاری مقالات فارسی خوش آمدید

آلودگی خاک به عنوان یکی از معضلات زیست محیطی عمده در دنیا شناخته می شود. منابع مختلف ایجاد آلودگی مانند نشت از صنایع مختلف ، لوله های انتقال بصورت انواع آلاینده ها شامل ترکیبات نفتی ،فلزات سنگین، ضایعات صنعتی وغیرو باعث کاهش کیفیت خاک، گسترش در سطح آب های زیرزمینی و بروز سایر مشکلات زیست محیطی می گردد. در این خصوص به منظور جلوگیری از بروز آلودگی خاک و یا رفع آلودگی از آن ،وضع قوانین زیست محیطی مناسب از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مقاله کوششی است در زمینه ی معرفی استانداردهای مناطق مختلف جهان در زمینه ی آلودگی خاک. در این مقاله استانداردهای مورد استفاده در زمینه آلودگی خاک در کشورهای مختلف بررسی شده است و با مقررات موجود در ایران از حیث تشابه یا تفاوت مقایسه گردیده است

اطلاعات اضافی

تعداد صفحات 14
نویسندگان امیررضا بدری - دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف,زهرا حیدرنیا فتح آباد - ,حمیدرضا کریمی نیا -
سال انتشار 1389
نام کنفرانس چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

نخستین نقد را بر این مقاله بنویسید.