به سامانه نمایه گذاری مقالات فارسی خوش آمدید

به منظور بررسی اثر هورمون سایکوسل (‍‍‍CCC) بر عملکرد و اجزای عملکرد 5 ژنوتیپ بادام زمینی تحت دو رژیم آبیاری و خشکی و تعیین تاثیر این هورمون در تحمل به تنش خشکی، آزمایشی در سال 1387 در استان گیلان بصورت فاکتوریل با پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه ضیابر از توابع صومعه‌سرا در دو آزمایش جداگانه (تنش خشکی و بدون تنش) انجام گرفت. فاکتورهای آزمایش شامل 5 ژنوتیپ بادام‌زمینی و سه سطح هورمون سایکوسل (صفر، 2 و 4 میلی‌گرم در لیتر) بودند. نتایج نشان داد که هورمون سایکوسل در غلظت 4 میلی‌گرم در لیتر در شرایط تنش خشکی و غلظت 2 میلی‌گرم در لیتر در شرایط عادی رطوبتی بیشترین تاثیر را در افزایش صفات تعداد انشعابات شاخه، وزن غلاف رسیده و عملکرد غلاف رسیده دارا بود. رقم ICGV93420 در شرایط تنش خشکی برای هر 3 صفت مذکور و در شرایط بدون تنش برای صفات عملکرد غلاف و وزن غلاف رسیده بیشترین مقدار را نشان داد.

اطلاعات اضافی

تعداد صفحات 5
نویسندگان فاطمه جاوید - دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان,سید مصطفی صادقی - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
سال انتشار 1388
نام کنفرانس دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
فایل مقاله فایل مقاله موجود نیست

نخستین نقد را بر این مقاله بنویسید.