به سامانه نمایه گذاری مقالات فارسی خوش آمدید

سرریزهای جانبی از انواع سازه های هیدرولیکی می باشند که در سیستم های فاضلاب شهری، آبرسانی و آبیاری، کنترل دبی، انحراف سیلاب و دبی مازاد رودخانه ها و کانال ها استفاده می شوند. جریان عبوری از یک سرریز جانبی از نوع جریان های متغیر مکانی می باشد. با توجه به اینکه معادلات حاکم بر جریان های متغیر مکانی دارای حل تحلیلی نمی باشند، تاکنون مطالعات تجربی زیادی بر روی این جریان ها صورت گرفته است. در این تحقیق به منظور بررسی نیمرخ سطح آب به مطالعه آزمایشگاهی مدل سرریز جانبی تاج دایره ای و سرریز جانبی لبه تیز پرداخته شده است. اندازه گیری عمق جریان در راستای چهار محور طولی در مجاورت سرریز جانبی صورت گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آزمایشگاهی نشان داده است که نیمرخ های طولی و عرضی سطح آب در محل سرریز جانبی دارای تغییرات شدید بوده بنابراین مناسب ترین محل برای اندازه گیری مشخصات جریان در راستای محور کانال پیشنهاد می گردد.

اطلاعات اضافی

تعداد صفحات 7
نویسندگان الهام ایزدی نیا - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه آب,منوچهر حیدرپور - دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه آب,عبدالرضا کبیری سامانی - استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده عمران، گروه آب
سال انتشار 1387
نام کنفرانس دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
نوع ارائه شفاهی
فایل مقاله فایل مقاله موجود نیست

نخستین نقد را بر این مقاله بنویسید.