به سامانه نمایه گذاری مقالات فارسی خوش آمدید

امروزه بکار گیری مواد پلیمری ویسکوالاستیک بعلت کارایی مطلوب در ایزولاسیون ارتعاشات به عنوان عامل مستهلک کننده اغتشاشات مزاحم در سازهها مطرح است بر این اساس در مقاله حاضر تحلیل رفتار دینامیکی این خانواده از میراگرهای ارتعاشی با کمک مدلسازی مشتق کسری (Fractional Derivative Model) ارائه شده است . معادلات حاکم بر مدولهای برشی ذخیره و اتلاف برای سیال پلیمری پلی بوتن (Polybutene) با سه مدل ماکسول مشتق کسری ، مشتق مختلط نیوتنی و مشتق مختلط ماکسول محاسبه و با نتایج تجربی مقایسه شده است، همچنین وابستگی خواص مکانیکی پلیمر ویسکوالاستیک در مدل ماکسول مشتق کسری به فرکانس و دما، با روش کاهش متغیر (Reduce Variables) نشان داده شده و سپس با روش تحلیلی تبدیلات توابع ماده به یکدیگر تابع خزش برای پلیمر پلی بوتان محاسبه و با کمک آن پاسخ دمپر به تحریکهای هارمونیک (Brust) و غیر هارمونیک پله ای شبیه سازی شده است . نهایتا " مشخص گردید که مدل مشتق مختلط ماکسول مدلی کارآمد برای توصیف رفتار ماده در فضای FDM است

اطلاعات اضافی

تعداد صفحات 8
نویسندگان شهریار اعوانی - کارشناس ارشد مکانیک - هوافضا دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی و مهندسی بخش مهندسی مکانیک - هوافضا,سیامک اسماعیل زاده خادم - کارشناس ارشد مکانیک - هوافضا دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، دانش
سال انتشار 1384
نام کنفرانس سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
فایل مقاله فایل مقاله موجود نیست

نخستین نقد را بر این مقاله بنویسید.