به سامانه نمایه گذاری مقالات فارسی خوش آمدید

امروزه انواع آلودگی های اکوسیستمهای آبی به دلیل اهمیت آنها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند. آلودگی نفتی از جمله عوامل اصلی آلودگی محیطهای آبی بخصوص در کشور ایران بعلت وجود ذخایر انرژی می باشد چرا که اقتصاد کشور بر روی همین ذخایر بنا نهاده شده است. در این مقاله به بررسی آلودگی ناشی از نفت بر دریا و بوم سازگان آن، ردیابی و زدودن و سرانجام اقدامات پیشگیرانه در این زمینه پرداخته شده است. مواد نفتی از منابع مختلفی وارد آب می گردد و بیشترین منابع آلودگی مربوط به چاه های نفتی و دکلها و سکوهای بهره برداری نفت می باشد. آلودگی نفتی در دریاها بر جوامع گیاهی و جانوری و بوم سازگان های دریایی اثرات مخربی می گذراد. عوامل بسیاری در میزان خسارات ناشی از نفت وجود دارد ازجمله آنها مقدار مواد نفتی، و شرایط آب و هوایی، کدورت، و فصل می باشد.

اطلاعات اضافی

تعداد صفحات 9
نویسندگان فاطمه حاجی زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست,محمد ابراهیم پور کاسمانی -
سال انتشار 1389
نام کنفرانس چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

نخستین نقد را بر این مقاله بنویسید.