به سامانه نمایه گذاری مقالات فارسی خوش آمدید

یکی از کارهایی که در مسائل یادگیری ماشین همواره مورد توجه بوده است یادگیری مفهوم هدف می باشد. یکی از راه هایی که برای یادگیری مفهوم هدف مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از درخت تصمیم گیری می باشد . درخت تصمیم گیری فازی نیز با ترکیب منطق فازی و ایده های درخت تصمیم گیری به وجود آمده است و نتایج خوبی هم در بر داشته است. در این مقاله یک الگوریتم جدید برای رسم و تحلیل درخت تصمیم گیری فازی ارائه شده است. نتایج مقایسه این الگوریتم با یک الگوریتم مشابه دیگر به روشنی نشان می دهد که الگوریتم ارائه شده دقت را در یادگیری مفهوم هدف افزایش داده است.

اطلاعات اضافی

تعداد صفحات 4
نویسندگان عبدالرحیم بهرامی - دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق وکامپیوتر، اصفهان ایران,فرید شیخ الاسلام - دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق وکامپیوتر، اصفهان ایران
سال انتشار 1386
نام کنفرانس سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

نخستین نقد را بر این مقاله بنویسید.