به سامانه نمایه گذاری مقالات فارسی خوش آمدید

در بازار برق روشهای بسیاری برای پیش بینی قیمت برق بکار گرفته می شود که بیشتر این روشها برای پیش بینی قیمت در حالت نرمال بکار می رود و نتایج خوبی در این زمینه بدست آمده است. اما در مورد جهش های قیمت که یکی از مسائل حال حاضر برای بازار برق می باشد. روشهای پیش بینی قیمت کلاسیک عملکرد ضعیف داشته اند. بنابراین نیاز به یک روش جدید برای پیش بینی رخداد و همچنین مقدار این روش ها می باشد. برای پیش بینی وقوع جهش های قیمت از الگوریتم های دسته بندی نظیر bayesian classification ، probabilityclassifier support vector machine(svm) روش شبکه عصبی و ... استفاده می شود اما هنوز یک روش کاربردی وموثر برای پیش بینی وقوع این روش ها مورد نیاز می باشد. در ا ین مقاله ابتدا مقایسه ای بین الگوریتم های دسته بندی مختلف انجام می شود. سپس روش شبکه عصبی همراه با پیش پردازش داد ه ها برای پیش بینی قیمت پیشنهاد می شود و داده های بازار واقعی برای تست مدل پیشنهاد شده استفاده می شود و نتایج مورد انتظار نشان داده می شود.

اطلاعات اضافی

تعداد صفحات 9
نویسندگان احمد احمدی - گروه برق دانشگاه سمنان,نیما امجدی - استاد گروه برق دانشگاه سمنان,مرتضی مرادی - دانشگاه آزاد اسلامی (واحد جنوب)
سال انتشار 1387
نام کنفرانس یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
فایل مقاله فایل مقاله موجود نیست

نخستین نقد را بر این مقاله بنویسید.