به سامانه نمایه گذاری مقالات فارسی خوش آمدید

شناخت و نگاه صحیح به موضوع کیفیت توان و نحوه مقابله با مسائل مخل در آن، از اهمیت خاصی برخوردار است. در بیشتر موارد فراهم کردن توان ثابت برای بار حساس که مستلزم داشتن ولتاژ و جریان با دامنه و فرکانس ثابت است هدف مساله بوده و از طرف دیگر، حفاظت سمت منبع تغذیه درمقابل اغتشاشات ایجاد شده می توند مدنظر باشد. کمبود ولتاژ یکی از مسائل مخل در بحث کیفیت توان بوده که علاوه بر اثرات نامطلوب آن روی بار حساس، می تواند در عملکرد ماشین سنکرون به عنوان منبع تغذیه اثر سوء بگذارد. در این مقاله از SFCL جهت کاهش اثرات مخرب کمبود ولتاژ، در عملکرد ژنراتور سنکرون استفاده شده است. برای شبیه سازی از نرم افزار Matlab/Simulink و از یک مدل ساده که شامل ژنراتور سنکرون، SFCL و بار بوده استفاده شده و با ایجاد کمبود ولتاژ ، ناشی از اتصال کوتاه سه فاز، تغییرات ولتاژ ، جریان ، گشتاور، سرعت و زاویه بار ژنراتور سنکرون، با و بدون حضور SFCL شبیه سازی شده و توضیح داده خواهد شد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که بکارگیری SFCL در خروجی ژنراتور سنکرون می تواند به هنگام کمبود ولتاژ در بهبود عملکرد آن موثر باشد.

اطلاعات اضافی

تعداد صفحات 4
نویسندگان بهروز الفی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل,بایرام زاهد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی آموزشکده سما
سال انتشار 1388
نام کنفرانس دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
فایل مقاله فایل مقاله موجود نیست

نخستین نقد را بر این مقاله بنویسید.