به سامانه نمایه گذاری مقالات فارسی خوش آمدید

کاوش های صحرایی در ارزیابی ویژگی های خاک یا سنگ یکی از بخش های اصلی پروسه طراحی ژئوتکنیکی می باشد که در تکمیل آزمایشات آزمایشگاهی جهت بدست آوردن پارامترهای مهندسی خاک اهمیت روز افزونی پیدا کرده اند . آزمایشات صحرائی دربررسی ویژگیهای خاک درپروسه مطالعات ژئوتکنیک ازاهمیت ویژه ای برخوردار است و این امر بعلت شرایط واقعی تنش درمحل و دستخوردگی کمتر می باشد. [ 6] آزمایش پرسیومتر یکی از آزمایشهای صحرایی در حوزه ژئوتکنیک است که برای شناسایی و ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی خاک کاربرد دارد از مزایای آزمایش پرسیومتری این است که شرایط نمونه خاک در محل تقریبا مشابه شرایط بارگذاری واقعی بوده ودست خوردگی کمی دارد. [ 9] که مزایای فوق محققین زیادی را مشتاق به تحقیق در این زمینه کرده است که در سایه تحقیقات فوق آزمایش پرسیومتری بعنوان علمی ترین آزمایش صحرایی ملقب شده است .از نتایج این آزمایش ، که در زیر مجموعه نتایج رفتار مکانیکی خاک قرار دارد در مباحث طراحی پی ها وشمع ها استفاده می شود. [ 3] که ما در مقاله فوق سعی کرده ایم بروزترین اطلاعات موجود در زمینه آزمایش پرسیومتر را با نگاهی کلی و با دسته بندی در عناوین مختلف ذکر کنیم. البته لازم به ذکر است که وسعت مطالعات انجام یافته در این زمینه کار را مشکل تر کرده است.

اطلاعات اضافی

تعداد صفحات 11
نویسندگان حجت رحمن زاده گرگری - دانشجوی کارشناسی ارشد عمران ، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان,محمدرضا حسنلو - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
سال انتشار 1389
نام کنفرانس اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
فایل مقاله فایل مقاله موجود نیست

نخستین نقد را بر این مقاله بنویسید.