به سامانه نمایه گذاری مقالات فارسی خوش آمدید

تکنیک تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری 1 یکی از ابزارهای کیفی برای رسیدن به یک سیستم اندازه گیری مطلوب و همچنین تعیین توانایی سیستم اندازه گیری می باشد. این تکنیک با توجه به نوع مشخصه های کنترلی (کمی- کیفی) به دو مبحث کلی زیر تقسیم می شود:1) تکنیک MSA کمی که مشخصه های کمی سیستم اندازه گیری را مورد بررسی قرار می دهد. 2) تکنیک MSA وصفی که مشخصه های وصفی سیستم اندازه گیری را مورد بررسی قرار می دهد و بوسیله یکی از روشهای متقاطع، بیزی،سیگنال و تحلیلی بر روی سیستم اندازه گیری قابل می باشد. هدف از این تحقیق مقایسه کارایی روشهای MSA وصفی بوسیله فرایند سلسله مراتبی (AHP) است و تعیین روشی که قابلیت های لازم را، برای تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری در مشخصه های وصفی را، در اکثر شرایط تولید دارا باشد.

اطلاعات اضافی

تعداد صفحات 16
نویسندگان علی جهان - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان , اسحاق سیدی - دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
سال انتشار 1387
نام کنفرانس ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

نخستین نقد را بر این مقاله بنویسید.