به سامانه نمایه گذاری مقالات فارسی خوش آمدید

در این مقاله، روش ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی فازی FQSPM برای ارزیابی، پایداری و اولویت بندی استراتژی های سازمان پیشنهاد شده است. طبیعت ذهنی بودن نظرات افراد تصمیم گیرنده و استفاده از این نظرات در مراحل تکمیل ماتریس QSPM، در نظر نگرفتن ابهام و دو پهلو بودن عوامل بحرانی موفقیت داخلی و خارجی می تواند باعث ایجاد خطا در این روش گردد. لذا در این مقاله سعی شده است، برخی از مشکلات مذکور با بهره گیری از روش AHP فازی و بوسیله فازی نمودن ماتریس های EFE،IFEو QSPM بر طرف گردد.

نظر خود را بنويسيد

نظر شما در مورد : برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از روش QSPM فازی


اولین نفر باشید که این مقاله را مشاهده می کند